kalendarium

Prawa Autorskie i Pokrewne (Terms of use)

Prawa autorskie dotyczące wszystkich użytkowników strony. Wszystkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego www.mydesign.pl firmy mydesign Rafał Szrajber są zastrzeżone, o ile nie zostały oznaczone inaczej.

Można pobierać materiały prezentowane na stronie www.mydesign.pl wyłącznie do własnych, prywatnych i niekomercyjnych celów, pod warunkiem, że zachowane będą podane w nich wszystkie informacje o prawach autorskich lub materiały te będą uzupełnione o dodatkowe informacje o autorze.

Bez zgody udzielonej przez mydesign Rafał Szrajber na piśmie nie wolno rozprowadzać, przesyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości strony do celów publicznych lub komercyjnych, (dotyczy wszelkiej zawartości).